I’m improving work of developer teams by implementing effective procesess in development and by use of verified tools and technologies, which leads to faster development and safer operation of your software

 

Training

Docker

Run whatever you want wherever you want. Don’t bother with setting up your server or updating libraries. Have your enviroment as part of your application

More about Docker training >>

Git

Modern tool for managing versions. Today it’s basicly standard and thing that every developers team can’t live without.

More about Git training >>

Gitlab

Cooperative platform for software developing. Features for development planning, automatic testing, and hosting of your’s git repositories

More about  Gitlab training >>

Continues Integration

Tool for automatic testing and automatical deploing of integrated app right in Gitlab. Test every commit  and deploy it using only one button

More about  Continues Integration training >>

Clients

EON Docker

Ondra pro nás zajišťoval školení Dockeru. Jeho přístup výrazně vybočuje ze standardizovaných školení – skvělá příprava, maximální otevřenost, pohodový přístup, expertní znalost podložená praxí, srozumitelnost. Za svou 20letou praxi jsem prošel řadou školení, ale to Ondrovo patří k těm nejlepším.
Filip Joanidis
EON