I’m improving work of developer teams by implementing effective procesess in development and by use of verified tools and technologies, which leads to faster development and safer operation of your software

 

Training

Clients

100 Mega Git

Ondra u nás ve firmě školil verzovací systém GIT. Už od prvního okamžiku bylo poznat, že disponuje rozsáhlými znalostmi a pochopením problematiky. Školení bylo prováděno s důrazem na individuální přístup, profesionalitu a maximální pokrytí probírané látky. Prakticky neexistovala otázka, na kterou by nám nebyl schopný odpovědět. Ondra je ochotný konzultovat oblasti i nad rámec původně dohodnutého školení, zejména ohledně softwarového vývoje. Určitě bych ho za naši společnost doporučil komukoliv a myslím, že ho využijeme opakovaně.

Ondej trained the GIT system in our company. From the very first moment it was clear that he had extensive knowledge and understanding of the problematics. The training was done with an emphasis on individual approach, professionalism and maximum coverage of the subject. In fact, there was no question he could not answer. Ondrej is willing to consult areas beyond the initial agreed training, especially in the field of software development. I would certainly recommend him to everybody and i think we will get another training from him.

Michal Rampula
100MEGA Distribution s.r.o.